พาราเบน Parabens สารกันบูดในเครื่องสำอาง

พาราเบน ( Parabens ) คือ สารกันเสีย สารพาราเบน นั้นมีส่วนช่วยต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราได้ดี จึงถูกใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมความงาม มีการใช้มานาน ตั้งแต่อดีตได้รับการยอมรับว่าปลอดภัย ที่จะผสมในผลิตภัณฑ์ทั้งอาหาร และยา ในปัจจุบันพาราเบนที่นำมาใช้ในเครื่องสำอางมีอยู่ 3 ชนิดได้แก่

  1. Methylparaben
  2. Propylparaben
  3. Butylparaben

สหภาพยุโรป อนุญาตให้ใช้สารกันเสียเหล่านี้ ในเครื่องสําอางได้โดยมีเงื่อนไข ว่าสามารถใช่ในเครื่องสำอางได้ในอัตราส่วนที่กำหนด เลือกสาร 1 ชนิดใส่ในอัตราส่วนไม่เกินเกิน 0.4% หากใช้หลายชนิดร่วมกันอัตราส่วนสูงสุดไม่เกิน 0.8% เท่านั้น

Parabens

 

พาราเบน Parabens ที่ผสมในเครื่องสำอาง ที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง

“สารกันบูด” ที่ใช้เติมในผลิตภัณฑ์เสริมความงาม มีงานวิจัยระบุว่า การใช้พาราเบน Parabens ในปริมาณมากเกินไปสามารถทำลายฮอร์โมน ที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิง ผลกระทบต่อสุขภาพและอัตรายมากกับหญิงตั้งครรภ์ อาจมีภาวะแท้ง คลอดก่อนกำหนด หรือรุ่นแรงถึงขันทำให้เด็กในครรภ์พิการได้ เครื่องสำอางหรือครีมหลายแบรนด์จึงหันมาออกผลิตภัณฑ์ Parabens Free หรือผลิตภัณฑ์ปลอดสารกันเสีย 100% ราคาอาจสูงกว่าผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดทั่วไป แต่กับผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว ก็ต้องยอมแลก

Parabens

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์เสริมความงามในประเทศนั้นมีสาร พาราเบน ( Parabens ) ในเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำมาก จึงไม่มีก่อให้เกิดผลข้างเคียงหรือเป็นอันตรายใดๆ แต่ก็ควรเลือกผลิตภัณฑ์ให้ดีความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้

Parabens

 

สารพาราเบนที่ผสมอยู่ในเครื่องสำอางในปริมาณที่เล็กน้อยเท่านั้น ถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพาราเบนอยู่เป็นประจำ ก็ควรเลือกผลิตภัณฑ์ ที่มีสวนผสมในอัตราส่วนที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้

 

ขอบคุณภาพจาก www.Google.com