เครื่องสำอางเครื่องสำอาง cosmetics

เครื่องสำอางเครื่องสำอาง cosmetics  คือ ผลิตภัณฑ์สิ่งปรุงเพื่อใช้บนผิวหนัง เพื่อทำความสะอาด หรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงาม โดยในสมัยแรกๆนั้น ใช้เครื่องสำอางเนื่องจากความจำเป็น คำว่า cosmetics มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า kosmetikos ซึ่งมีความหมายว่า ตกแต่งให้สวยงาม ดึงดูดความสนใจจากผู้พบเห็น

ในโบราณคดี สันนิษฐานว่า อียิปต์เป็นชาติแรกที่รู้จักศิลปะการตกแต่งและการใช้เครื่องสำอาง ในระยะที่โรมันกำลังรุ่งเรือง ซีซาร์ได้ยกกองทัพไปตีอียิปต์ซึ่งมีพระนางคลีโอพัตราเป็นราชินี รู้จักวิธีการใช้ศิลปะการตกแต่งใบหน้าและร่างกาย ทำให้การใช้เครื่องสำอางเป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น

cosmetics

ประวัติ เครื่องสำอางเครื่องสำอาง cosmetics

เครื่องสำอาง (อังกฤษ : cosmetics )  เป็นสารที่ใช้เพิ่มเติมความสวยงามให้กับร่างกายมนุษย์ การใช้เครื่องสำอางจัดเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่มีมาแต่สมัยโบราณ  โดยชาวกรีกเป็นชาติแรกที่มีการแยกการแพทย์และเครื่องสำอางออกจากกิจการทางศาสนาและยังถือว่าการใช้เครื่องสำอางเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องปฏิบัติต่อร่างกาย

เมื่อศิลปะการใช้เครื่องสำอางได้แพร่หลายมากขึ้น การผลิตเครื่องสำอางในช่วงแรกๆ นั้น ยังมีกรรมวิธีการผลิตที่ไม่แน่นอนการผลิตเป็นความรู้ส่วนบุคคลที่ได้รับสืบทอดมาหรือได้จากการศึกษาค้นคว้า  บางประเภทมีขายในร้านขายยา จนถึงปลายศตวรรษที่ 19 ได้มีผู้นำวิธีการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาผลิตแทนวิธีเก่า ทำให้สำอางแต่ละชนิดจะมีเครื่องหมายการค้าชัดเจนและมีกรรมวิธีในการผลิตที่แน่นอน ปรับปรุงคุณภาพของเครื่องสำอางให้มีคุณภาพสูงขึ้น

cosmetics

 

นอกช่วยตกแต่งให้ผิวดูเนียนและผุดผ่อง หรือช่วยกลบเกลื่อนกลบฝ้าและไฝต่างๆให้แลดูเป็นธรรมชาติ ปัจจุบันสามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภท แต่โดยทั่วไปมักจะแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ

  1. เครื่องสำอางที่ไม่ได้ใช้แต่งสีของผิว ใช้สำหรับการทำความสะอาดผิวหนัง หรือใช้เพื่อป้องกันผิวหนังไม่ให้เกิดอันตรายจาสิ่งแวดล้อม
  2.  เครื่องสำอางที่ใช้แต่งสีผิว ใช้สำหรับการแต่งสีของผิวให้มีสีสดสวยขึ้นจากผิวธรรมชาติที่เป็นอยู่

ขอบคุณภาพจาก  www.google.com