วัย 50up

เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายย่อมจะเริ่มเสื่อมลงผู้สูงอายุในวัย 50up มีการเปลี่ยนแปลง ไม่เหมือนตอนหนุ่ม ๆ สาว ๆ ในปี พ.ศ.2550 จากการศึกษาโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุประมาณ 1 ใน 10 ของประชากรและคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น

เนื่องจากความก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์ ตลอดจนตัวของผู้สูงวัยเองที่หันมาสนใจในการดูแลสุขภาพ ทำให้เรามีอายุที่ยืนยาวขึ้น

50up

โรคยอดฮิต ต้องระวัง ในวัย 50up

การที่คนเรามีอายุยืนยาวขึ้นนับเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าหากดูแลสุขภาพได้ไม่ดีพอ ก็อาจจะป้องกัน โรคที่เกิดในผู้สูงอายุโดยตรง ไม่ได้ทั้งหมด โรคร้ายเหล่านี้มีความเสี่ยงและอันตรายอย่างมากต่อผู้สูงอายุในวัย 50up เช่น

  • โรคกระดูกพรุน
  • โรคเบาหวาน
  • โรคอัลไซเมอร์
  • โรคหัวใจ เส้นเลือดหัวใจตีบ
  • โรคจอประสาทตาเสื่อม

50up

วิธีป้องกันขั้นพื้นฐานคือ พักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารที่มีประโชยน์ แลสิงสำคัญ คือ ควรตรวจสุขภาพเป็นประจำ ถึงวัยนี้คนในครอบครัวต้องเข้าดการชีวิตประจำวัน ช่วยดูแลการกินยา กินอาหาร มากขึ่น

 

ขอบคุณภาพจาก www.google.com