วัคซีน ป้องกันโควิด-19

ในสถานการณ์โควิด -19 ที่มียอด ผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง การเอาชนะวิกฤตครั้งนี้ทั่วโลกล้วนฝากความหวังไว้กับ วัคซีน ป้องกันโควิด-19 หลายประเทศทำการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ขึ่นรวมๆแล้วมากกว่า 100 ชนิด ซึ่งวัคซีนทุกตัวผ่านการศึกษาวิจัย ทดลอง ทั้งในสัตว์และในมนุษย์ ก่อนการขออนุมัติการผลิตจริง

 วัคซีน

เปลียบเทียบ วัคซีน ป้องกันโควิด-19

ปัจจุบัน วัคซีน ป้องกันโรคโควิด-19 ที่อนุมัติให้ใช้ได้แล้วแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ชนิด

1.) mRNA vaccine ผลิตจากสารพันธุกรรมของไวรัส เมื่อฉีดวัคซีนเข้าร่างกาย สารพันธุกรรมจะเข้าสร้างโปรตีน กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส วัคซีนในกลุ่มนี้ได้รับความนิยมที่สุดในปัจจุบัญ วัคซีนในกลุ่มนี้ได้แก่

  • วัคซีนจากบริษัทไฟเซอร์ ไบโอเอ็นเทค(Pfizer BioNTech) ประสิทธิภาพของวัคซีนอยู่ที่ประมาณ 95% โดยต้องฉีดวัคชีน 2 ครั้ง ห่างกัน 3 สัปดาห์
  • วัคซีนจากบริษัทโมเดอร์นา (Moderna) ประสิทธิภาพของวัคซีนอยู่ที่ประมาณ 94% โดยฉีดวัคซีน 2 ครั้ง ห่างกัน 4 สัปดาห์

2.) viral vector vaccine ใช้หลักการฝากสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไว้ในไวรัสพาหะชนิดอื่นๆ เพื่อพาเข้ามาในร่างกายโดยไม่รับเข้าโดยตรง เป็นวัคซีนที่เลียนแบบการติดเชื้อตามธรรมชาติ มีข้อเสียคือ ผู้ที่เคยติดเชื้อไวรัสที่ใช้เป็นพาหะมาก่อน วัคซีนตัวนี้อาจกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ไม่ดีนัก วัคซีนในกลุ่มนี้ได้แก่

  • วัคซีนจากบริษัท AstraZeneca วัคซีนมีประสิทธิภาพเฉลี่ยโดยรวม 70%  โดยฉีดวัคซีน 2 ครั้ง ห่างกัน 4 สัปดาห์

3.) protein-based vaccine เป็นวัคซีนที่ประกอบด้วยใช้เป็นชิ้นส่วนโปรตีนของเชื้อไวรัส แต่ต้องใช้สารเสริมฤทธิ์ เพื่อให้ภูมิคุ้มกันตอบสนองได้ดี วัคซีนในกลุ่มนี้ได้แก่

  • วัคซีน Novavax วัคซีนมีประสิทธิภาพเฉลี่ยโดยรวม 70%

4.) inactivated vaccine  วัคซีนผลิตโดยเชื้อที่ถูกทำให้ตายแล้วของไวรัส วัคซีนในกลุ่มนี้ได้แก่

  • วัคซีนจากบริษัทซิโนแวค (SinoVac) ประเทศจีน ประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่ >50.3% โดยฉีดวัคซีน 2 ครั้ง ห่างกัน 2-4 สัปดาห์

 วัคซีน

 

วิธีการป้องกันโรคที่ดีที่สุด ในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ของปัจจุบัน คือ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างทางสังคม ยังคงเป็นสิ่งที่เราต้องทำต่อเนื่อง ไม่เพียงช่วยป้องกันโควิด-19 ยังป้องกันโรคติดเชื้ออื่นๆ ได้อีกด้วย

ขอบคุณภาพจาก www.google.com