ประจำเดือนผิดปกติ แบบไหนที่ควรตกใจ

ประจำเดือนเป็นเรื่องใกล้ตัวสาวๆ ก็ใช่ว่าเราจะรู้เรื่องนี้กันดีนัก การมีประจำเดือนตามปกติต้องอาศัยการทำงานประสานกันระหว่างต่อมใต้สมองส่วนหน้า โดยที่ต่อมใต้สมองจะทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมน FSH เพื่อมากระตุ้นให้ รังไข่ผลิตไข่ และผลิต ฮอร์โมนเอสโตรเจน วิธีสังเกต ประจำเดือนผิดปกติ แบบง่ายๆ คือ

  • ปริมาณและระยะเวลาของเลือดประจำเดือนที่ออก ระยะเวลาเลือดประจำเดือนออกไม่ควรนานกว่า 7 วัน ปริมาณเลือดประจำเดือนถ้ามากกว่า 80 มล. ถือว่าผิดปกติ
  • ความถี่ของการมีประจำเดือน ระยะห่างระหว่างประจำเดือนจะมีเวลาประมาณ 24 – 35 วัน

หากมีลักษณะของประจำเดือนผิดไปจากที่กล่าวมาก็ให้ถือว่าเข้าข่าย ประจำเดือนมาไม่ปกติแล้ว

ประจำเดือนผิดปกติ

สาเหตุของ ประจำเดือนผิดปกติ

ประจำเดือนผิดปกติ มีสาเหตุที่แบ่งออกได้  2 ประเภท คือ

  1. ความผิดปกติจากการสร้างฮอร์โมน เป็นโรคบางอย่างเกี่ยวกับสมองที่มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของรังไข่
  2. ความผิดปกติที่มีสาเหตุมาจากโรคเลือดบางชนิด โรคที่เกิดจากการติดเชื้อบางอย่างในโพรงมดลูก ที่เมื่อเป็นแล้วจะมีอาการเลือดแข็งตัวช้า หยุดไหลได้ยาก

ประจำเดือนผิดปกติ

 

ควรทำความเข้าใจก่อนว่าปกติทั่วไปประจำเดือนมักมามากในช่วง 1 – 2 วันแรกและค่อยๆลดลง บางรายอาจมีลักษณะกะปริดกะปรอยบ้างถือว่าผิดปกติ

อาการผิดปกติ ที่ควรพบสูตินารีแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษา เช่น มีอาการปวดท้องน้อย คลำพบก้อนเนื้อบริเวณท้องน้อย ข้อสำคัญ หากพบอาการผิดปกติอย่าปล่อยทิ้งไว้นาน ส่วนวิธีรักษานั้นขึ้นอยู่กับสาเหตุของความผิดปกติอาจจะรักษาด้วยยา หรือวิธีอื่นๆ ตามแต่กรณี

 

ขอบคุณภาพจาก www.google.com