ภาวะ ท้องลม (Blighted Ovum)

ท้องลม (Blighted Ovum) คือ การตั้งครรภ์ที่ไม่มีตัวอ่อน เกิดจากตัวอ่อนสลายไป ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของการตั้งครรภ์ เมื่อตรวจอัลตราซาวด์จะพบว่ามีเพียงถุงการตั้งครรภ์แต่ไม่พบตัวอ่อน

สาเหตุของการเกิดภาวะท้องลมนั้น ไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด แต่จากการวิจัยพบว่า ประมาณ 45 – 50% เกิดจากตัวอ่อนมีความผิดปกติ บางครั้งการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างตัวอ่อนผิดพลาด ไม่สามารถเจริญต่อเป็นทารกได้ และสลายตัวไป และคงเหลือแต่ถุงการตั้งครรภ์

ท้องลม

การรักษาภาวะ ท้องลม (Blighted Ovum)

ภาวะ ท้องลม (Blighted Ovum) เป็นความผิดปกติทางธรรมชาติ สามารถเกิดได้กับผู้หญิงได้ในทุกช่วงอายุ และไม่สามารถป้องกันได้ และยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดภาวะท้องลม การวินิจฉัยภาวะท้องลม คือการตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวน์ หากถุงน้ำคร่ำมีขนาดใหญ่กว่า 20-25 มิลลิเมตร โดยที่ไม่พบตัวอ่อนอยู่ในถุงน้ำ ก็สงสัยได้เลยว่าอาจจะกำลังมี ภาวะ ท้องลม และจะมีการตรวจติดตามซ้ำอีกในช่วง 1-2 สัปดาห์ ถ้าตรวจแล้วยังไม่พบตัวอ่อนในถุงน้ำคร่ำอีก ก็จะสามารถยืนยันว่าเป็นภาวะท้องลม

ท้องลม

 

และเมื่อร่างกายรับรู้ได้ถึงความผิดปกติ ร่างกายก็จะเริ่มขับเลือดและเนื้อเยื่อออกจากมดลูก หรือที่เรียกว่า การตกเลือด ซึ่งจะต้องพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยสาเหตุของการตกเลือด เพราะในบ้างกรณีที่ร่างกายไม่สามารถขับถุงน้ำออกมาได้เอง หรือคุณแม่ที่ตรวจพบภาวะนี้แล้วต้องการยุติการตั้งครรภ์โดยเร็ว ก็จะใช้การขูดมดลูกเพื่อลอกเนื้อเยื่อที่ค้างอยู่ภายในมดลูกออกไปได้ และต้องเว้นระยะการตั่งครรภ์ใหม่ออกไป อย่างน้อย 6 เดือน

 

 

ขอบคุณภาพจาก www.google.com